Η Πελματιαία Απονευρωσίτιδαπελματιαία περιτονία) είναι μια πυκνή ινώδης ταινία που ξεκινά από την πτέρνα και εκτείνεται έως την περιοχή που αρχίζουν τα δάκτυλα. Διατηρεί τη σταθερότητα του άκρου ποδός καθώς και το σχήμα της ποδικής καμάρας, ενώ απορροφά τις φορτίσεις που ασκούνται στο πόδι κατά τη διάρκεια της βάδισης.

  Η φλεγμονή της πελματιαίας απονεύρωσης
  Η πελματιαία απονευρωσίτιδα ή και ασθένεια του δρομέα, είναι μια επώδυνη φλεγμονή που συμπεριλαμβάνεται στα overuse syndromes (σύνδρομα υπερχρήσης). Είναι αποτέλεσμα μηχανικής καταπόνησης ύστερα από παρατεταμένη βάδιση – ορθοστασία, χρήση μη κατάλληλων ή φθαρμένων υποδημάτων ή καταπόνηση μετά από έντονη άσκηση.

ΑΙΤΙΕΣ: Παπούτσια που δεν στηρίζουν επαρκώς την ποδική καμάρα, πλατυποδία ή κοιλοποδία, παχυσαρκία, ζαχαρώδης διαβήτης, τραυματισμός.


ΕΜΦΑΝΙΣΗ: Σε αθλητές με έμφαση σε αθλήματα όπως άλματα, δρομείς μεγάλων αποστάσεων, χορευτές, σε παρουσία άκανθας (αποτέλεσμα υποτροπιάζουσας πελματιαίας απονευρωσίτιδας).


ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η φυσικοθεραπεία για την πελματιαία απονευρωσίτιδα συνίσταται σε χρήση τοπικά, κρουστικών υπερήχων, ηλεκτροθεραπείας, ιοντοφόρεσης και διατακτικών ασκήσεων όπως και manual mobilization.

Ο φυσικοθεραπευτής για την πελματιαία απονευρωσίτιδα θα ακολουθήσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα με βάση την ένταση του προβλήματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελευθέριος Πετρουτσόπουλος - KINISIS

    Βασ. Γεωργίου 11 & Σούρη
    15232 Χαλάνδρι
    210 6826927
    Ωράριο: Καθημερινά 8:30 - 20:30
    lpetroutsopoulos@gmail.com