Το άριστα εξειδικευμένο προσωπικό μας, εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους θεραπείας & αποκατάστασης χρησιμοποιώντας προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό.
1.  Ηλεκτροθεραπεία

  • Διαδυναμικά
  • Γαλβανικά
  • Φαραδικά
  • Διασταυρούμενα

2.  Tens
3.  Ιοντοφορεση
4.  Διαθερμία

  • Μικροκυμάτων
  • Βραχέων κυμάτων

5.  Κρουστικοί υπέρηχοι

  • Υπέρηχοι

6.  Μαγνητικά πεδία
7.  Κυκλοφορητής άνω κατά άκρων
8.  Ir υπέρυθρες – uv υπεριώδεις
9.  Δινόλουτρα
10.Παραφινόλουτρα
11.Θερμά επιθέματα
12.Κρυοθεραπεία
13. Biofeedback
14. Laser - M.L.S.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελευθέριος Πετρουτσόπουλος - KINISIS

    Βασ. Γεωργίου 11 & Σούρη
    15232 Χαλάνδρι
    210 6826927
    Ωράριο: Καθημερινά 8:30 - 20:30
    lpetroutsopoulos@gmail.com